Η εταιρεία Μικρόπουλος & Σία Ε.Ε., εδώ και πάρα πολύ καιρό στοχεύει στην συνεχή βελτίωση της εσωτερικής λειτουργικής αποδοτικότητας, καθώς επίσης και στις επιμέρους συνεργασίες με τους προμηθευτές της, από τους οποίους απαιτείται η ίδια προσοχή. Αυτό γίνεται για να εξασφαλίσει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και για να είναι σε θέση να παρέχει βεβαίωση αδιαμφισβήτητης ποιότητα των μηχανημάτων της. Αυτοί ήταν οι στόχοι της εταιρείας από την γέννηση της και οι προσπάθειες έχουν ανταμειφθεί με την απόκτηση της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης CE, πιστοποίησης UNI EN ISO 9001: 2008 καθώς επίσης και τα ανάλογα πιστοποιητικά για την Ρωσική αγορά Gost TR.